Uncategorized

15 aprila, 2018

Rakotvorne snovi v okolju !

Do zdaj poznamo več kot 2.000.000 kemičnih sestavin in vsako leto izdela kemična industrija novih 1000 samo v Združenih državah, o teh novih kemikalijah pa vemo […]
15 aprila, 2018

Pesticidi v naši hrani !

Pesticidi so snovi, ki jih v agrikulturi uporabljajo za zatiranje “škodljivcev”, rastlinskih bolezni, raznih vrst plevelov, njihova uporaba pa sega tudi na druga področja, kot je […]
15 aprila, 2018

Nova pristojnost Upravnega sodišča v nasprotju interesov pri pripravi OPPN-jev !

Po novem Gradbenem zakonu (GZ) bodo prostorske izvedbene akte, kot jih določa zakon o urejanju prostora, bodo nevladne organizacije v rangu ROVO lahko izpodbijale ali sprožile […]
13 marca, 2018

Izvleček / Sodna praksa / Upravno sodišče RS / Obrazložitev !

Iz obrazložitve odločbe izhaja, da je tožnik nezakonito odlagal zemeljski izkop in ga vnašal na zemljišče s parc. št. 2432/2 k.o. …, ki je kmetijsko zemljišče […]